Policie Kladno – kontakt

Kontaktní formulář

  Formulář nenahrazuje klasické oznámení, které můžete učinit na kterémkoliv oddělení Policie České republiky, a rovněž nenahrazuje elektronickou podatelnu Policie České republiky, tudíž se nejedná o podání ve smyslu ustanovení § 59 zákona číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ani dle ustanovení § 37 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád. V návaznosti na tuto skutečnost Vám sdělujeme, že vzhledem k charakteru služby není ohlašovatelům zasíláno vyrozumění o provedených opatřeních. Touto formou rovněž není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých případech se proto vždy obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky, případně využijte linku tísňového volání 158 nebo 112. Převzato z policie.cz

  Obvodní oddělení Kladno město


  Adresa: nám. Edvarda Beneše 1613, 272 53 Kladno
  Kontakt: tel.: 974 873 500, mobil: 601 570 326, fax: 974 870 695

  NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTI V ÚZEMÍ


  Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy


  Adresa:  Kosmonautů 2117, 272 08 Kladno
  Kontakt:  tel.: 974 873 568 (576), mobil: 602 262 703. fax: 974 870 697

  NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTI V ÚZEMÍ


  Obvodní oddělení Kladno venkov


  Adresa:  28. října 312, 273 09 Kladno
  Kontakt:  tel.: 974 873 561 (571), mobil: 602 262 683, fax: 974 870 696

  NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTI V ÚZEMÍ