Novelizace Zákona o pozemních komunikacích umožní z ulic odstranit vozidla, která nemají platnou technickou prohlídku

Novelizace Zákona o pozemních komunikacích umožní z ulic odstranit vozidla, která nemají platnou technickou prohlídku

Novelizace Zákona o pozemních komunikacích umožní z ulic odstranit vozidla, která nemají platnou technickou prohlídku

Od 1. května 2020 vstoupila v platnost novelizace Zákona o pozemních komunikacích. Obce tím dostaly možnost z ulic odstranit vozidla, u nichž více jak šest měsíců jejich provozovatelé nemají platnou technickou prohlídku.
Po zjištění této skutečnosti hlídkou může být provozovatel řešen příkazem na místě až do výše deseti tisíc korun a v případě správního řízení pak pokutou až do výše tří set tisíc korun. Vlastník komunikace provozovatele vyzve k odstranění takového vozidla. Pokud provozovatel toto vozidlo z komunikace do dvou měsíců od výzvy neodstraní, rozhodne o jeho odtahu vlastník komunikace a náklady, spojené s tímto úkonem, pak hradí provozovatel.
Tato novelizace umožní z ulic odstranit vozidla, která blokují parkovací místa, kterých je ve městě stále velký nedostatek.

Alena Purkytová

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na